You are here: Home » Zakelijk » Alle ins en outs van internationale marketing

Alle ins en outs van internationale marketing

door Annerieke
Internationale marketing

De wereld lijkt steeds kleiner te worden. Waar handel vroeger echt een lokale bezigheid was, richten bedrijven zich steeds meer op mogelijke afzetmarkten in het buitenland. Zeker interessant voor een klein land als Nederland, dat van oudsher al veel exporteerde naar andere landen. Maar bij het aan de man brengen van je producten of diensten in het buitenland komt een hoop kijken. Hoe zet je internationale marketing in, en wie heb je daarvoor nodig?

Team voor internationale marketing

Als je in een ander land producten of diensten wilt gaan verkopen, moet je de bevolking daarvan op de hoogte brengen. Het belangrijkst hierbij is tegenwoordig een website. Een relatief goedkope oplossing, die erg effectief kan zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat de lokale bevolking je website gaat bezoeken? Voor effectieve internationale marketing heb je een team nodig met mensen die verschillende specialismen beheersen.

Net als bij marketing in eigen land is het belangrijk dat zoekmachines zoals Google, Bing of lokale varianten je website gemakkelijk kunnen vinden. De gebruikte software speelt hierbij een rol, maar ook de content. Een software developer gebruikt de nieuwste technieken. Een SEO tekstschrijver creëert content die zoekmachines interessant vinden omdat het informatief is. Er zijn steeds meer websites die, ongeacht het land, Engelse tekst bevatten. Maar om de lokale bevolking zo goed mogelijk aan te spreken, heeft het toch de voorkeur de lokale taal te gebruiken. Zeker als een groot gedeelte niet voldoende de Engelse taal beheerst. Voor de vertaling van de SEO-teksten kun je een vertaalbureau inschakelen. Tenslotte mag een marketeer niet ontbreken. Deze analyseert hoe de website bezocht wordt, wanneer mensen wegklikken en wat juist interessant gevonden wordt. Ook kan hij of zij met behulp van testen inventariseren op welke manier de website verbeterd kan worden.

Internationale marketing: stappenplan

Wil je gaan opereren in het buitenland, dan moet je goed uitzoeken welke aanpak je wilt gaan toepassen. Het volgende stappenplan kan je hierbij helpen:

  • SWOT-analyse: de sterke en zwakke punten van je bedrijf benoemen
  • Globale screening: evaluatie van het omzetpotentieel en de markt in diverse landen
  • Marktselectie: gedetailleerder onderzoek naar de markt in een aantal geselecteerde landen
  • Commerciële beleidsvorming: het ontwikkelen van de toe te passen marketingstrategie (zie hieronder)
  • Entreestrategie kiezen: besluiten hoe je de markt wilt gaan benaderen en betreden
  • Een evaluatie en eventuele bijsturing van het gekozen beleid

Diverse strategieën voor internationale marketing

Voor de marketing gericht op de inwoners van een land anders dan de eigen nationale markt kunnen verschillende strategieën worden toegepast. De strategieën verschillen in de mate waarin rekening wordt gehouden met de economische en de politiek-juridische omgeving, en de lokale cultuur met bijvoorbeeld de daarin gebruikelijke werkhouding en manier van werken. Daarnaast moet je bij internationale marketing rekening houden met zaken als verschillende valuta, gebruik van technologie en tijdsverschil.

Ten eerste is er de globale strategie. Hierbij zijn de marketinguitingen wereldwijd gelijk, ongeacht de boodschap, de cultuur of het land. Voordeel is dat de kosten laag zijn omdat je geen afzonderlijke campagnes hoeft te bedenken. Wel is het raadzaam samen te werken met een lokaal marketingbureau, om grote culturele missers te voorkomen.

Een andere manier van internationale marketing is de adaptatiestrategie. Hierbij breng je kleine aanpassingen aan in de communicatie om deze meer te richten op de lokale omstandigheden. Zo kun je denken aan een advertentie waarvan de tekst (vertaald) hetzelfde inhoudt, maar de afbeelding verschilt om de lokale doelgroep beter aan te spreken.

In de differentiatiestrategie houd je al meer rekening met economische en culturele verschillen in landen. De communicatie pas je zodanig aan dat deze meer aansluit bij de denk- en leefwereld van de lokale bevolking. Er is een globale reclame- en merkstrategie, maar per land is er een aparte uitvoering en een ander concept.

Tenslotte is er ook de lokale strategie, ook wel cultuurspecifieke strategie genoemd. Hierbij is er voor ieder land een merk- en reclamestrategie. Deze hebben ook nog eens voor ieder land een afzonderlijk concept en een aparte uitvoering.

Related Articles