You are here: Home » Gezond » Burn-out? Wat wel en niet te doen bij een oproep van de arbo-arts of bedrijfsarts

Burn-out? Wat wel en niet te doen bij een oproep van de arbo-arts of bedrijfsarts

door danny
Arboarts of bedrijfarts inschakelen

Ben je moe, lusteloos en gestrest en heb je het gevoel dat je je werk niet meer aankunt? Dan heb je mogelijk een burn-out. Dit is een psychische aandoening die moeilijk te grijpen en van relatief lange duur kan zijn. Als je in loondienst bent, kun je erop rekenen dat je wanneer je je ziek meldt een oproep krijgt voor een gesprek met de arbo-arts of bedrijfsarts. Er bestaan verschillende arbodiensten in de grote steden in Nederland. Zo is er bijvoorbeeld een arbodienst in de regio Amsterdam, Zwolle en een arbodienst in de regio Eindhoven. Deze arts wordt door jouw werkgever betaald, waardoor het kan aanvoelen alsof je met een vijand te maken hebt in plaats van een sympathiserende dokter. Dat kan op zichzelf weer stress oproepen. Moet je op je hoede zijn? Wat moet je wel en wat moet je vooral niet doen als je een oproep krijgt van de arbo-arts? We zetten een aantal tips op een rijtje.

Wel: vragen stellen

Een oproep voor een afspraak bij de arbo-arts is voor velen genoeg om dagenlang in de stress te zitten. Maar het is niet zo dat jij daar zit om gedwee naar de arts te luisteren. Je hoeft daar niet te gaan zitten afwachten wat er allemaal gezegd gaat worden; je kunt zelf vragen stellen om zaken te verduidelijken voor jezelf, het is immers een gesprek en geen monoloog. Vraag bijvoorbeeld welke informatie de arbo-arts doorgeeft aan je werkgever (voordat je jouw verhaal vertelt, uiteraard). Je kunt dan zelf de overweging maken om bepaalde zaken niet te vertellen. Het is de taak van de arts om een vertrouwensband met jou op te bouwen; je kunt ervan uitgaan dat hij of zij niet tegen je liegt. Uiteraard kun je als je dat nodig vindt een kopie van het verslag van de arbo-arts aan jouw werkgever vragen.

Wel: gesprek voorbereiden

Voorbereiden gesprek met arboarts

Om de zenuwen onder bedwang te houden, kan het lonen om voor jezelf van tevoren het gesprek voor te bereiden. Wat wil je vragen? Wat wil je kwijt? Wat ga je benadrukken? Wat wil je niet vertellen? Wat hoop je te bereiken? Een tweede reden waarom het voorbereiden van het gesprek verstandig is, is omdat het niet ongewoon is bij een burn-out om concentratie- en geheugenproblemen te krijgen. Wanneer je je onder druk gezet voelt – bijvoorbeeld door een bedrijfsarts of arbo-arts – kunnen deze problemen extra opspelen.

Wel: duidelijk zijn over je beperkingen

Neem je eigen beperkingen serieus. Zeker bij een burn-out moet je daar niet te frivool mee omspringen. Een te snelle terugkeer op de werkvloer kan de problemen alleen maar verlengen. De arbo-arts is de persoon om eerlijk te zijn over je onmogelijkheden. Hij of zij dan veel beter met jou meedenken over re-integratie. Houd er rekening mee dan je bedrijfsarts of arbo-arts geen psycholoog is. Het is echt aan jou om jouw psychische problemen en de beperkingen die daaruit voortvloeien duidelijk aan te kaarten.

Niet: niet komen opdagen

Weinig mensen met een burn-out zullen uitkijken naar een gesprek met de arbo-arts. Dat geeft je echter niet het recht om niet te komen opdagen wanneer je een oproep krijgt. Niet alleen toon je hiermee weinig respect naar de arbo-arts toe, je snijdt jezelf er ook mee in de vingers. Niet komen opdagen kan ertoe leiden dat jouw werkgever de conclusie trekt dat je niet meewerkt aan re-integratie. Dan kan leiden tot het inhouden van loon en mogelijk zelfs uitlopen op ontslag.

Niet: een behandeling weigeren

Zolang jij en je werkgever aan elkaar gebonden zijn, is het zo dat deze jou betaalt en dat jij als mogelijk werk levert. Wel moet de werkgever rekening houden met jouw beperkingen. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor jouw re-integratie op de werkvloer. Je werkgever moet het mogelijk maken en jij moet eraan meewerken. Op weg naar re-integratie is het mogelijk dat de arbo-arts of bedrijfsarts een (extern) behandeltraject voorstelt. Vaak gaat het om een traject dat door de werkgever betaald wordt, met als doel om jou weer aan het werk te krijgen. Weiger je hier aan mee te werken, dan kunnen daar gevolgen aan zitten. Je werkgever kan je korten op je loon. Ben je na twee jaar nog niet hersteld maar heb je niet meegewerkt aan een voorgesteld behandeltraject, dan kan het UWV ervoor kiezen om je niet in aanmerking te stellen voor een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Om dit te voorkomen, kun je zelf een alternatief behandeltraject voorstellen.

Related Articles