You are here: Home » Gezond » Stikstof, hoe ongezond is het voor je?

Stikstof, hoe ongezond is het voor je?

door Jaro
stikstof-gevolgen

De kranten staan er vol mee: er is te veel stikstof in Nederland. We stoten te veel uit en er moet wat veranderd worden. Vliegtuigen, boeren en bouwprojecten stoten dusdanig veel stikstof uit dat het de natuur aantast. Diersoorten gaan verloren, terwijl andere diersoorten floreren als gevolg van de verandering van de lucht. Maar wat zijn de gevolgen van een hoge concentratie stikstof voor ons? Is stikstof eigenlijk slecht voor je?

Wat is stikstof en waarom is dit stofje schadelijk?

Allereerst is het natuurlijk belangrijk wat stikstof is? Dit stofje zit in principe overal in de lucht. De atmosfeer bestaat voor het grootste gedeelte uit stikstof. Stickstof zorgt ervoor dat planten groeien en daarom wordt dit vaak gebruikt in meststoffen. Op het moment is er in Nederland echter een te grote hoeveelheid van dit stofje dat wordt uitgestoten. Door de landbouwsector, maar ook het verkeer en de industrie. Deze grote stikstofuitstoot leidt tot verlies van de biodiversiteit. Sommige planten zullen hier baat bij hebben, terwijl andere planten en dieren zullen sterven. Bepaalde diersoorten worden verdrongen en dit heeft een enorm effect op de samenstelling van de natuur.

stikstof-hoe-ongezond

Waarom is het ineens zo’n ‘hot’ item?

Dit probleem is sinds een paar maanden nadrukkelijk aanwezig in het binnenlandse nieuws. Hoe komt dit? Het stikstof probleem speelt al sinds de jaren 80. Destijds ging het veelal over ‘zure regen’. Deze regen bestond uit stikstofverbindingen en zwavel. Er zijn destijds stappen ondernomen en de uitstoot werd gehalveerd, maar niet genoeg. De overheid controleerde onvoldoende en de exacte uitstoot was vele malen hoger dan zij dachten. Daarom is het item nu weer relevant en moeten we opnieuw aan de slag om de uitstoot te verminderen.

Is stikstof slecht voor je?

Dat het een negatieve impact heeft op de natuur, dat is inmiddels wel duidelijk, maar wat zijn de gevolgen voor onze gezondheid? Is stikstof slecht voor je? Kort door de bocht: ja! Reactief stikstof heeft een nadelige invloed op de gezondheid van de mens. En dit stikstof komt niet alleen via de ademhaling je lichaam in. Dit stofje kan ook via drinkwater je lichaam binnenkomen. Om in wetenschappelijk termen te spreken: ammoniak (uitstoot landbouw) en stikstofdioxide reageren in de lucht. Het resultaat? Fijnstof. En fijnstof vergroot de kans op longziektes en luchtwegaandoeningen. Er sterven jaarlijks zo’n 13.000 Nederlanders als gevolg van de vervuilde lucht. Met name in drukbevolkte gebieden zoals steden in de randstad.

Werk aan de winkel!

Kortom, het stikstofprobleem is serieus. Naast de negatieve impact op het milieu en de natuur heeft de hoge concentratie stikstof ook een negatieve impact op de gezondheid van de mensen. Het is dus zaak om de uitstoot drastisch te verminderen. Extreme initiatieven zoals ‘halvering van de veestapel’ en ‘het stopzetten van de bouw’ worden vanaf meerdere hoeken gezien als dé oplossing. Eén ding is duidelijk, er moet wat gebeuren!

Related Articles