You are here: Home » Geld » 5 tips belastingaangifte 2018

5 tips belastingaangifte 2018

door Annerieke
Tips belastingaangifte 2018

Heb jij ook alweer de brief in de bus (of je digitale berichtenbox) gehad waarin aangegeven is dat je belastingaangifte moet gaan doen over 2018? De afgelopen jaren is het aantal Nederlanders dat de aangifte zelf doet iets gestegen. Naar verwachting zal ongeveer tweederde van de mensen zelf hun belastingaangifte doen. Ben jij dit ook van plan, lees dan de onderstaande tips voor de belastingaangifte over 2018.

Wanneer belastingaangifte 2018 invullen

Een van de eerste tips die we willen geven voor de belastingaangifte over 2018, is het meest geschikte moment van invullen. Je kunt vanaf 1 maart 2019 aangifte doen, dan zullen ook de bij de Belastingdienst bekende gegevens voor je ingevuld zijn. Handig, want dat scheelt wat werk (al moet je de gegevens wel altijd goed controleren). Doe je aangifte vóór 1 april 2019, dan weet je zeker dat je voor 1 juli bericht krijgt. Dit is handig als je verwacht geld terug te krijgen (dat heb je dan namelijk al in juli), of als je verwacht veel bij te moeten betalen (in verband met eventuele rente). Uiterlijk moet de aangifte voor 1 mei 2019 zijn ingediend. Ga je dit niet redden, dan kun je voor die tijd uitstel vier maanden uitstel aanvragen. Let er wel op dat als je moet bijbetalen, er ook in dit geval rente wordt berekend.

Uit onderzoek is gebleken dat het overgrote deel van de mensen in de eerste twee weken van maart direct de aangifte invullen. Hierdoor kan de website van de Belastingdienst overbelast raken. De derde week van maart wordt daarom als de ideale tijd gezien om aangifte te doen.

Aftrekposten belasting

Ook bij de belastingaangifte over 2018 zijn er weer diverse aftrekposten. Ten opzichte van vorig jaar is er weinig veranderd. Bij de aftrekposten gaat het om de aftrekbare hypotheekrente, alimentatie, reiskosten, studiekosten, giften, het onderhoud aan een monumentwoning en ziektekosten. Let er op dat alleen de hypotheekrente vaak zelf ingevuld is, de overige aftrekposten zul je zelf moeten invullen als je wil dat dit meegenomen wordt bij de belasting. Een gift is eigenlijk de enige aftrekpost waarvan je de hoogte zelf bepaalt. Verwacht je qua inkomen net in een ongunstiger tarief te komen? Kijk dan eens of je dat kunt voorkomen door een gift te doen. Erg interessant is trouwens dat vanaf 2018 wettelijk is bepaald dat je voor schenkingen aan culturele instellingen zoals musea zelfs 125 procent van de schenking kunt aftrekken (tot een maximumbedrag van 5.000 euro).

Heffingsvrije vermogen box drie verhoogd

Woon je samen met iemand en heeft een van jullie veel eigen vermogen? De heffingsvrije voet van het vermogen in box drie is in 2018 verhoogd naar 30.000 euro per persoon. Doen jullie gezamenlijk aangifte, dan geldt een gezamenlijke vrije voet van 60.000 euro.

Belastingvrij schenken aan (klein)kind

Wil je nu je vermogen verlagen om te voorkomen dat je vermogensheffing moet betalen? En wil je voorkomen dat je kinderen later veel erfbelasting moeten betalen? Dan kun je ieder jaar belastingvrij aan je kinderen en kleinkinderen schenken. Dit jaar mag je kinderen 5.428 euro belastvrij schenken, bij kleinkinderen gaat het om 2.173 euro. Ook zijn er eenmalige belastingvrije schenkingen mogelijk. Als je kind tussen de 19 en 40 jaar is, mag je eenmalig maximaal 26.040 euro schenken. Volgt je kind in deze leeftijdscategorie een dure studie dan mag je zelfs 54.246 schenken. Ook is het mogelijk 102.010 euro eenmalig onbelast te schenken aan een kind dat een woning gaat kopen.

Wanneer krijg je belasting terug

Je krijgt belasting terug als je meer hebt betaald (of als er meer is ingehouden), dan achteraf bleek dat nodig was. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij mensen met een tijdelijke functie. Aan de uitbetaling van belasting zijn wel enkele regels gesteld. Zo moet de teruggave van de belasting minimaal 15 euro bedragen. En wanneer krijg je de belasting dan terug? Als je aangifte hebt gedaan voor 1 april, ontvang je het te betalen bedrag ongeveer half juli.

Succes met de belastingaangifte over 2018, met deze tips zal het geen problemen opleveren en maak je maximaal gebruik van fiscale voordelen!

Related Articles