You are here: Home » Baby & Kids » Hoe geef je middelbaar onderwijs op 1,5 meter afstand?

Hoe geef je middelbaar onderwijs op 1,5 meter afstand?

door Judith
Hoe geef je middelbaar onderwijs op 1,5 meter afstand

Vanaf 1 juni gaan de middelbare scholen weer open. De regels zijn echter strikter dan op de basisschool: kinderen moeten 1,5 meter afstand bewaren tot elkaar. Maar hoe doe je dat eigenlijk in de praktijk? En hoe gaan scholen hiermee om? Kortom: hoe geef je middelbaar onderwijs op 1,5 meter afstand?

Digitaal onderwijs

Veel middelbare scholen gaven al gedeeltelijk digitaal onderwijs. Dat is nu nog versterkt vanwege de lange sluiting van de scholen. Ook het JFC gaf al enkele jaren gedeeltelijk digitaal les via laptops. De christelijke middelbare school heeft dit nog wat verder uitgebreid toen de school gesloten werd. Wanneer de leerlingen terugkeren op school, kunnen ze hun laptop ook tijdens de lessen vaker en uitgebreider gebruiken. De laptop is op veel middelbare scholen een praktische oplossing om te communiceren op afstand. Zeker nu slechts een beperkt deel van de leerlingen naar school kan.

Wie mogen naar school?

Vanaf 11 mei mogen de leerlingen in de basisschoolleeftijd weer naar school. Het middelbaar onderwijs volgt later. De kans op onderlinge besmetting is namelijk groter bij oudere kinderen, waardoor er extra maatregelen moeten worden genomen. Zo is het belangrijk dat niet alle kinderen tegelijk naar school gaan. Elke school mag zelf invullen welke kinderen er wanneer naar school gaan. Sommige scholen zullen de kinderen slechts een dagdeel naar school laten gaan, andere scholen zullen klassen dagelijks afwisselen. Slechts ongeveer de helft van de leerlingen mag tegelijk op school aanwezig zijn, zodat de 1,5 meter afstand kan worden nageleefd.

Combinatie van onderwijs op school en thuis

Combinatie van onderwijs op school en thuis

Er zal een combinatie ontstaan van onderwijs op school en onderwijs thuis. Dat laatste zal, zoals we ondertussen gewend zijn, grotendeels digitaal worden gedaan. Ook zullen kinderen meer huiswerk krijgen om thuis te maken, aangezien ze minder lesuren op school zullen zitten. De schoolexamens zullen wel doorgaan, de landelijke examens worden afgeblazen. Uiteraard worden de schoolexamens in een aangepaste versie gemaakt, waarbij de afstand tussen de leerlingen behouden kan worden. En uiteraard dient ook het onderwijzend personeel afstand te houden.

Hoe haalbaar is dit?

Onderwijs op afstand leek in eerste instantie niet haalbaar. Totdat iedereen er in de praktijk toe gedwongen werd. Toen bleek het eigenlijk verrassend goed te werken. Ondertussen is het zowel voor kinderen als thuiswerkende ouders heel fijn als ze eindelijk weer naar school kunnen. Kinderen vanaf 12 jaar zijn oud genoeg om de regels te kennen en zich eraan te houden. Toch is het lastig om dit vol te houden als je je vrienden of vriendinnen eindelijk weer ziet na zo’n lange tijd. Het wordt dus hoe dan ook een uitdaging voor zowel leerkrachten als leerlingen om de 1,5 meter afstand in acht te blijven nemen.

Onderwijs op afstand is niet zo eenvoudig te organiseren. Toch hebben we dat de afgelopen weken met goede resultaten voor elkaar gekregen. Het weer open gaan van het middelbaar onderwijs brengt weer nieuwe uitdagingen. Maar zonder twijfel zullen ook hier weer passende oplossingen voor gevonden worden.

Related Articles