You are here: Home » Zakelijk » Welke verzekeringen heb je nodig als ondernemer?

Welke verzekeringen heb je nodig als ondernemer?

door Annerieke
verzekeringen nodig als ondernemer

Werk je als ondernemer, dan heb je een aantal voordelen. Zo kun je zelf bepalen welke opdrachten je aanneemt. Ook kun je zelf producten of diensten op de markt brengen als jij hier markt voor ziet, en van de winst hiervan profiteren. Die vrijheid brengt echter ook risico met zich mee. Die risico’s zijn soms moeilijk in te schatten. Maar er kan altijd een moment komen dat er iets gebeurt, dat je vooraf niet had verwacht. Gelukkig kun je zakelijk tegen een aantal risico’s verzekeren. Je hoeft je zeker niet tegen alles te verzekeren, maar het is goed om te kijken welke risico’s zulke grote consequenties kunnen hebben dat je ze niet zelf kunt dragen. Hieronder vind je meer informatie over verzekeringen die dit soort risico’s afdekken.

Rechtsbijstandverzekering

Hoe zorgvuldig je ook werkt, het kan altijd voorkomen dat je een juridisch conflict krijgt met een opdrachtgever of klant. Bijvoorbeeld omdat die vindt dat door jou geleverde producten of diensten niet voldoen aan de verwachting. Op dat moment is het handig als je professionele juridische ondersteuning bij een zakelijke kwestie kunt krijgen. Tegen hoge kosten voor juridisch advies, proces- en gerechtskosten en advocaatkosten kun je je verzekeren met een zakelijke rechtsbijstandverzekering. De geschillen hebben overigens vaak te maken met facturen die niet betaald worden, dus let op dat de verzekering ook incassobijstand biedt.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Particulier kun je per ongeluk letselschade of materiële schade bij andere personen veroorzaken. Hiervoor kun je je verzekeren door middel van een aansprakelijkheidsverzekering. Deze kun je eenvoudig vergelijken op www.aansprakelijkheidsverzekering.com. Maar als ondernemer kunnen jij of je medewerkers tijdens het uitvoeren van het werk ook schade veroorzaken. Het kan gaan om zowel schade als goederen als aan personen. Om de risico’s op grote financiële consequenties van letselschade, materiële schade of gevolgschade als gevolg van het werk te dekken, kun je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering regelen. Deze wordt ook wel AVB genoemd, Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Heb jij als ondernemer een adviserende functie, of adviseren je medewerkers klanten? Dan kan het voorkomen dat er onvolledige informatie of onjuist advies wordt gegeven, of per ongeluk intellectuele eigendomsrechten worden geschonden. Mocht er een fout worden gemaakt waardoor een klant of opdrachtgever vermogensschade lijdt, dan kunnen ze je onderneming hiervoor aansprakelijk stellen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen aanspraken op een schadevergoeding voor vermogensschade door een beroepsfout. De hoogte van de premie is afhankelijk van de branche waarin je opereert en het werk, en de grootte van je onderneming. Let op dat voor de acceptatie voor de verzekering goede algemene voorwaarden een vereiste zijn.

Opstal-, goederen- en inventarisverzekering

Werk je als ondernemer vanuit huis, dan dekt een inboedelverzekering vaak de schade na een inbraak of brand. Maar heb je een eigen bedrijfspand? Dan wil je natuurlijk ook dat schade die door brand of inbraak is ontstaan, zoals het verlies van voorraad, gedekt is. Een opstalverzekering verzekert het pand. Een inventarisverzekering biedt dekking tegen schade aan bedrijfsmiddelen zoals machines en gereedschappen, maar ook computers en elektronica. Je voorraad tenslotte verzeker je door middel van een goederenverzekering. Bij sommige verzekeraars zijn deze verzekeringen in een pakket gebundeld. Bedenk zelf wat je verzekerd wilt hebben en zoek een verzekering die schade hieraan dekt. Zo voorkom je dat je teveel premie betaalt.

Een montageverzekering biedt ongeveer dezelfde dekking, maar is specifiek bedoeld voor installatiewerken. Met deze verzekering ben je als ZZP’er goed verzekerd tegen verlies of beschadiging van zaken die je hebt gemonteerd en bij diefstal van installatiematerialen, tijdens montage- en installatiewerkzaamheden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bovenstaande verzekeringen zijn allemaal zakelijke verzekeringen. Maar als ondernemer loop je ook persoonlijk risico. Als je langdurig ziek of zelfs arbeidsongeschikt raakt, is er namelijk geen financieel vangnet. Je kunt je verzekeren voor een inkomen in geval van ziekte door middel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De premie wordt bepaald door de branche waarin je werkt en je werkzaamheden, en je leeftijd. Goed om te weten dat premies van de AOV trouwens aftrekbaar zijn via de aangifte inkomstenbelasting. Het nieuwe pensioenakkoord dat deze zomer is gepresenteerd stelt een arbeidsongeschiktheidsverzekering in de toekomst verplicht voor ondernemers. Volgend jaar zal een meer concrete uitwerking hiervan moeten komen, maar tot die tijd is de verzekering nog je eigen keuze.

Related Articles