You are here: Home » Baby & Kids » Een huisdier voor je kind! Leuk! Toch?

Een huisdier voor je kind! Leuk! Toch?

door danny
Een huisdier voor je kind

Vroeg of laat beginnen je kinderen erover: ‘Mama, ik wil een konijn!’ Of ‘Papa, mogen we een hond?’ In het gunstigste geval blijft het bij een goudvis. Een huisdier – ook een goudvis – brengt de nodige verzorging met zich mee. In veel gevallen komt die zorg uiteindelijk neer op de schouders van papa of mama. Aan de andere kant: een huisdier heeft over het algemeen een zeer goede invloed op de ontwikkeling van je kind!

Liefde brengen en ontvangen

Een huisdier is een levend wezen en heeft zijn/haar eigen karakter. Een hond kan de plek overnemen van de pop of het speelgoed dier. Een kind merkt dan dat het dier een eigen wil heeft, maar tegelijkertijd afhankelijk is van zijn/haar verzorger. Dat is een herkenbare rol voor kinderen: ze kunnen bij wijze van spreken zelf papa en mama spelen! Bovendien kan een huisdier veel liefde brengen én ontvangen. Zo kan een kind zich heel veilig en vertrouwd voelen bij een huisdier, waardoor het mogelijk veel gevoelens bij kwijt kan.

Verantwoordelijk handelen

Verantwoordelijk-handelen-kind-huisdier

Het hebben van een huisdier brengt ook het dragen van verantwoordelijkheid met zich mee. Een kind kan zo al vroeg leren wat dat betekent: verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk handelen. Natuurlijk kun je als ouders de zorg voor een huisdier niet zomaar aan een kind geven. Je zult het altijd moeten monitoren en waar nodig zal er zelfs bijgestuurd moeten worden. In bepaalde gevallen ‘mislukt zo’n verantwoordelijkheidsproject’ en komt de verzorging volledig aan op de ouders omdat de kinderen andere prioriteiten hebben.

Verzorging monitoren

Als je kind de verzorging van het huisdier op zich neemt, moet je als ouder goed in de gaten houden wat er gebeurt. Een huisdier heeft op gezette tijden eten en drinken nodig, maar ook rust. Er kan niet met een beestje gesold worden. Bovendien kan het ziek worden en is de inzet van een dierenarts mogelijk nodig. Ook het voeren van huisdieren moet nauwgezet gemonitord worden. Geknoei met voer kan leiden tot een invasie van muizen bijvoorbeeld en dan heb je er ineens een heleboel ongewenste huisdieren bij!

Een huisdier brengt vreugde in huis

Kortom, een huisdier voor je kind(eren), een goed idee? Ja natuurlijk! Hartstikke leuk. Een huisdier brengt veel vreugde in huis. Het is wel zaak de aanschaf van een huisdier goed met de kinderen te bespreken. Er moeten afspraken gemaakt worden! Het is hét moment om je kind wat te leren over het aangaan en nemen van verantwoordelijkheid. Een les waar het kind een leven lang nut en plezier aan kan hebben als je het goed aanpakt. Denk alleen niet dat je een huisdier aan je kind over kunt laten als eender welk speelgoed!

Related Articles