You are here: Home » Baby & Kids » Als afscheid nemen op school moeilijk is

Als afscheid nemen op school moeilijk is

door Marieke
Afscheid nemen

Word jouw kind binnenkort 4 jaar en gaat het voor het eerst naar school? Veel kinderen vinden dat moment superspannend en elk kind reageert er weer anders op. Waar je bij het ene kind een kus geeft en weer wegloopt, blijft het andere kind je aanklampen en zet het op een huilen zodra jij weggaat. In dit artikel geven wij een aantal tips die het afscheid nemen makkelijker maken. Zowel voor het kind, als voor de ouders. Want voor veel ouders is loslaten namelijk ook een dingetje.

Tip 1: Praat positief over school tegen je kind!

School is leuk! Maak dat duidelijk aan je kind. Het is van groot belang dat je positief over school praat, het is een superleuke plek om te zijn en je doet er superleuke dingen. Kinderen voelen de stemming van de ouders feilloos aan en als die stemming alleen maar positief is, zullen de kinderen dat ook makkelijker overnemen dan dat er ook negativiteit in doorklinkt. Maak jij je zorgen? Vind jij het zelf ook spannend? Laat je kind daar niets van merken. Sta er zelf heel ontspannen en makkelijk in, dan maak jij het voor je kind ook makkelijker.

Tip 2: Laat één kusje ook echt één kusje zijn

Hoeveel kusjes of knuffels geef jij nog nadat je gezegd hebt dat je kind nog één kusje of knuffel krijgt? Veel ouders zwichten dan toch weer als er nog een kusje of nog een knuffel gevraagd wordt. En dat is begrijpelijk. Toch is het belangrijk dat je heel duidelijk bent. Eén kusje is ook echt één kusje en de laatste knuffel is dan ook de allerlaatste knuffel. Nog even zwaaien bij het raam? Prima, maar zwaai dan ook één keer en loop dan weg. Kinderen zien het als jij treuzelt, nog een keer achterom kijkt, of zelfs terugloopt om stiekem nog even te kijken of het huilen al is gestopt.

Natuurlijk begrijpen wij dat het superlastig is om een huilend kind achter te laten. Maar vaak is het zo dat een kind stopt met huilen zodra papa of mama weg zijn. En vertrouw ook op de leerkracht, daar is je kind ook in goede handen. En gaat het niet goed op school? Dan laat de juf jou dat echt wel weten. En andersom; geen bericht is goed bericht.

Tip 3: Afscheid nemen is oké!

Het tegendeel is trouwens ook waar. Je kunt eindeloos kusjes of knuffels geven, maar je kunt er ook stiekem tussenuit knijpen als je kind het even niet in de gaten heeft en om zo hun kind niet van streek te maken. Hoewel het heel goed bedoeld is, het werkt averechts, kinderen raken er zeer door van streek als ouders geen afscheid hebben genomen. Ze voelen zich daardoor verlaten, en dat maakt het probleem alleen maar groter. Houd het afscheid zo duidelijk en zo kort mogelijk.

Tip 4: Bij de leerkracht is je kind veilig

Bij de leerkracht is je kind in goede handen en is het veilig. Jij kunt je kind aan de leerkracht toevertrouwen. Leerkrachten snappen dat een kind bij mama wil blijven, ze snappen dat kinderen een knuffel willen. Leerkrachten zijn echt niet te beroerd om kinderen een knuffel te geven als ze dat willen. Wil je kind zich niet van jou losmaken? Geef dan je kind af bij de leerkracht, geef nog een laatste kus of knuffel en loop dan weg. Zonder te treuzelen, zonder achterom te kijken, zonder nog een keer te zwaaien en zonder terug te lopen om te kijken of het al weer goed gaat. Op schoot van de leerkracht wordt een kind snel weer gerustgesteld en vaak het je kind dan de verdere dag het prima naar zijn zin.

Tip 5: Iets van thuis meenemen

Veel kinderen voelen zich nog veiliger als het een knuffel van thuis mee mogen nemen. Of iets anders wat vertrouwd is. Dit kan ook een foto zijn van het gezin. Spreek dit af met de juf. De knuffel kan bijvoorbeeld als heel snel in de ochtend gaan slapen in de huishoek, een foto kan weer snel in de tas als het kind gestopt is met huilen. Het gaat vaak snel en vanzelf. Een kind kan er dan zo langzamerhand naartoe groeien dat het helemaal geen knuffel of foto meer nodig heeft om naar school te gaan. Op een dag wordt het zelfs vergeten van huis mee te nemen …

Tip 6: Erkennen

Je hoeft het gevoel van kinderen niet onder stoelen of banken te schuiven. Dan voelt het kind zich niet begrepen. Zeg wat je ziet; ‘ik zie dat jij afscheid nemen moeilijk vindt’. Dan voelt een kind zich begrepen en wordt het afscheid alweer makkelijker. Maar de andere kant, probeer ook niet in het gevoel mee te gaan. ‘Het is spannend hè, naar school gaan?’ Dat suggereert dat jij het ook spannend vindt.

Tip 7: Stel vragen na schooltijd

Vraag aan het eind van de dag welke dingen je kind heeft gedaan op school. Natuurlijk mag er ruimte zijn voor dingen die niet leuk waren, maar benadruk vooral de dingen die superleuk waren geweest. Dan leert je kind dat school superleuk is en dat er leuke dingen gedaan worden.

Bedenk dat het vaak maar eventjes is dat een kind huilt aan het begin van de dag. Jij hebt je kont nog niet gelicht of het huilen is voorbij en je kind draait gewoon mee met de groep. In veel gevallen duurt het ook slechts een enkele week of weken dat jij je kind huilend achterlaat. Hoe moeilijk het ook is, maar hoe ontspannender en nuchterder jij ermee omgaat, hoe eerder het vaak voorbij is. Maar helaas, deze tips zullen niet bij alle kinderen werken. Er zijn altijd nog kinderen bij wie het echt onwijs lastig is om afscheid te nemen. Dan is het belangrijk om eens een afspraak met de juf te maken en samen te kijken hoe jullie samen er het beste voor je kind kan zijn. De leerkracht is je partner en jullie willen allebei het beste voor het kind.

 

Related Articles