You are here: Home » Baby & Kids » De voor- en nadelen van een continurooster

De voor- en nadelen van een continurooster

door Marieke
Continurooster

Steeds meer scholen kiezen voor een continurooster in plaats van een schooldag die is verdeeld in twee helften waarbij kinderen tussen de middag naar huis gaan om te eten of overblijven op school. Maar waarom kiezen steeds meer scholen hiervoor? En wat is precies een continurooster en wat zijn de voordelen en de nadelen hiervan? In dit artikelen vertellen wij jou alles over het verschil tussen een continurooster en de voor- en nadelen hiervan.

Wat is een continurooster?

Traditioneel gaan de kinderen in de ochtend naar school, eten tussen de middag thuis of blijven over op school en gaan ’s middags weer naar school. Bij een continurooster blijven alle kinderen op school eten tijdens een korte lunchpauze. Die pauze maakt dus deel uit van de schooltijd. ’s Middags zijn de kinderen dan eerder uit.

Sinds 2007 moet de school verplicht voor voorschoolse, tussen schoolse en naschoolse opvang zorgen. Zowel de voorschoolse als de naschoolse opvang wordt vaak door een professionele BSO geregeld. De tussen schoolse opvang is vaak lastiger te regelen. Veel ouders werken en daardoor zijn er lastig vrijwilligers te vinden die op vrijwillige basis willen helpen bij het overblijven. En professionele tussen schoolse wordt te duur. Dat was voor veel scholen de reden om over te stappen op een continurooster. Daarbij zijn de pauzes korter en is de leerkracht in de klas aanwezig tijdens het eten. De school mag hiervoor geen bijdrage van de ouders vragen, het is dus gewoon gratis omdat het bij de schooltijd hoort.

Twee mogelijkheden

Als het gaat om een continurooster zijn er grofweg twee verschillende varianten. Zo heb je een 5-gelijke-dagen-rooster, waarbij kinderen elke dag van circa 8:30 uur tot 14:00 uur op school zijn. De kinderen hebben dan geen volledig vrije woensdagmiddag meer.

Een ander model is dat kinderen 4 dagen hebben van circa 8:30 uur tot 14:30 uur en op de woensdag tot circa 12:00 uur les hebben. De onderbouw heeft dan vaak ook op de vrijdagmiddag nog vrij. Basisscholen mogen zelf bepalen welk rooster ze hanteren.

De school mag zelf bepalen

De school mag zelf bepalen wat de lestijden zijn mits ze maar aan het verplicht aantal schooluren per jaar komen. Als een school de lestijden wilt wijzigen, dan wordt dat vaak voorgelegd aan de medezeggenschapsraad waar zowel ouders als personeelsleden in zitten. De MR weet vaak precies wat er onder de ouders leeft en kan het bestuur van advies voorzien. Uiteindelijk is het wel het bestuur die de beslissing maakt.

De voordelen

Steeds meer scholen kiezen voor een continurooster. We zetten de voordelen voor je op een rijtje.

  • Dit rooster biedt structuur. Alle kinderen blijven op school eten, niet de een wel en de ander niet.
  • Het zorgt voor de kinderen voor minder onrust. Tussen de middag naar huis en daarna weer naar school in korte tijd kan voor wat onrust zorgen.
  • Ouders hoeven maar één keer te halen en te brengen in plaats van twee keer. Dat scheelt tijd en kosten. Maar ook een keer minder deelnemen aan het drukke verkeer rondom school zorgt voor een veiliger situatie.
  • Voor kleinere broertjes en zusjes die nog een middagslaapje doen is het ook fijner als ze niet meer mee hoeven om grote broer of zus naar school te brengen. Dan kunnen ze op tijd naar bed voor hun middagslaapje.

De nadelen

  • De kosten voor de BSO worden hoger omdat er meer uren moet worden afgenomen.
  • Er zijn ouders die het in verband met hun werk lastig vinden dat hun kinderen eerder uit zijn.
  • Kinderen kunnen niet even thuis tot rust komen tussen de middag.

Welk rooster vind jij het fijnst? Het continurooster of het traditionele rooster?

Leestip: als afscheid nemen op school moeilijk is

 

Related Articles