You are here: Home » Wonen » Verbeter het binnenmilieu van je woning

Verbeter het binnenmilieu van je woning

door Constance

Iedereen kent de gevaren van koolmonoxide vergiftiging maar wist je dat er nog een groter gevaar op de loer ligt? En dat is waterstofsulfide in je huis. Maar wat is waterstofsulfide precies en wat zijn de gevaren en risico’s?

Waterstofsulfide

Waterstofsulfide is een sterk ruikend, zeer giftig gas en is daardoor een van de meest giftige gassen die in huis kunnen voorkomen. Elk jaar worden tientallen mensen of overlijden zelfs door de gevolgen van waterstofsulfide in huis.

Hoe herken je waterstofsulfide?

Waterstofsulfide (ook bekend als zwavelwaterstof) is te herkennen aan de geur van vieze, rottende eieren dat wordt veroorzaakt door een rottingsproces van organische stoffen die zwavelhoudend zijn. Voorbeelden daarvan zijn eiwitten die cysteïne of methionine bevatten. Deze stoffen kunnen in de bodem voorkomen, en daardoor ook in aardgas, afvalwaterinstallaties en rioleringen. Maar ook rottend, dood, ongedierte kan waterstofsulfide (HS2) veroorzaken. En daardoor eenvoudig bij jou in huis terechtkomen en bij hoge concentratie is dit gas levensgevaarlijk.

Zoals al gemeld heeft H2S heeft een sterke geur heeft die lijkt op de geur van rotte eieren en is daardoor gemakkelijk te herkennen. Maar, als mens, is de geur alleen maar ruiken bij lage concentratie en dat komt omdat bij een hoge concentratie je reukorgaan ‘verlamt’ wordt. En ook bij langdurige blootstelling aan lage concentraties gaat je geurgevoeligheid achteruit. Maar juist bij hoge concentraties of langdurige blootstelling is waterstofsulfide juist heel gevaarlijk en wordt daarom een een sluipmoordenaar genoemd. Doordat je de geur op den duur niet meer ruikt nemen de risico’s toe.

Wat zijn de gevaren & risico’s?

Langdurige blootstelling aan waterstofsulfide in huis of op kantoor is erg gevaarlijk en brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee. In hoge concentraties kan HS2 zelfs dodelijk zijn voor mens én dier. Als er nog weinig waterstofsulfide in de binnenlucht hangt, ontstaan bijvoorbeeld irritaties aan de ogen. Maar naarmate de concentratie stijgt, verergert de schade aan de ogen. Ook ontstaan er dan problemen met het zenuwstelsel, de ademhaling en de longen en bij te hoge concentraties kan ook het centrale zenuwstelsel aangetast worden. Je kan het gas dan niet meer ruiken en kunt je bewustzijn verliezen en dit kan zelfs fataal zijn. Daardoor is het essentieel om actie te ondernemen zodra je een zwavelgeur, rotte eierenlucht of lijkengeur meent te ruiken.

Wat moet je doen?

Schakel gelijk een binnenmilieu expert in, die luchtonderzoek kan doen. Met behulp van monster afnames, detectieapparatuur, luchtanalyse en laboratoriumonderzoek wordt vast gesteld welke gassen er bij jou in huis aanwezig zijn en of waterstofsulfide er daar één van is. Verder wordt ook de bron van het probleem opgezocht en krijg je advies hoe je het probleem kan oplossen.

Related Articles